Thông tin liên hệ

    • ĐỊA CHỈ: 147 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam
    • SỐ ĐIỆN THOẠI: 090.511.2222
    • EMAIL: nhakhoarichdental@gmail.com